Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny – edycja 2023”.
 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie samorządy, które w latach 2022-2023 działały na rzecz sektora ekonomii społecznej (wspierały ES w latach 2022-2023).

 

Celem konkursu jest nagrodzenie gmin wpierających ekonomię społeczną w latach 2022‑2023.

Zgłoszenia można przesyłać do 27 września 2023 roku, do godziny 12:00.

 

Jak zgłosić udział?

Formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami przesłać na adres email: dws@rops.poznan.pl do 27 września 2023 roku, do godziny 12.00.

 
Zgłoszenia dokonują gminy, we własnym imieniu lub podmiot ekonomii społecznej, który współpracował z gminą.
 

Nagrody
 
Kapituła wybierze Laureata/ów oraz/i/lub Wyróżnionych, którym zostanie przyznana m.in. nagroda finansowa. Pula nagród w konkursie to 42 000,00 złotych.
 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór Laureatów Konkursu oraz Wyróżnionych w Konkursie

nastąpi podczas posiedzenia Kapituły.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane podczas Gali, która odbędzie się 24 października 2023 r. i/lub do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu stronie internetowej oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Aleksandra Andrzejewska
aleksandra.andrzejewska@rops.poznan.pl
tel. + 48 61 8567 343
 
Anna Szubert
anna.szubert@rops.poznan.pl

tel. +48 61 8567 955

 
Więcej informacji na stronie organizatora – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta-badzmy-jej-czescia/
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content