Ustawa o ekonomii społecznej podpisana przez Prezydenta RP

Grafika dekoracyjna. Na środku napis "Ustawa o ekonomii społecznej".

Grafika dekoracyjna. Na środku napis „Ustawa o ekonomii społecznej”.

 

W dniu 05.08.2022 r. Sejm przyjął ustawę o ekonomii społecznej.

 

Dla przypomnienia:

 

Ustawa ta ma kompleksowo regulować podstawowe zagadnienia związane z ekonomią społeczną tj. definicję przedsiębiorstwa społecznego, zasady funkcjonowania i wspierania PES czy sposoby współpracy PES z samorządami terytorialnym w realizacji usług społecznych. Projekt ustawy posiada  dwa zasadnicze cele: tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwijaniem udziału PES i PS w realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej. To pierwsza kompleksowa regulacja tego sektora, ustawa, na którą, dodajmy, środowisko czekało kilkanaście lat.
Ustawa definiuje kluczowe elementy sektora, w tym przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Co ważne, zgodnie z projektem ustawy podmiotami ekonomii społecznej będą również już funkcjonujące w porządku prawnym spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem te wszystkie podmioty będą mogły otrzymać status przedsiębiorstwa społecznego, a co za tym idzie będą mogły liczyć na konkretne elementy wsparcia ze środków publicznych i europejskich, PFRON i Funduszu  Pracy, w tym m.in. wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie utworzenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzeń osób skierowanych przez PUP, refundacji składek, itp., a także ulgę podatkową –  zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do przedsiębiorstw społecznych przeznaczanych na działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.  Wspierany ma być udział PS w rynku zamówień publicznych.
 
 
Cały proces legislacyjny, zmiany w ustawie oraz zgłaszane poprawki prześledzić można na stronach Sejmu RP

 

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content