Usługi społeczne realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne

Rozwój usług społecznych, a przede wszystkich ich dostępność to temat wielu programów, inicjatyw i projektów. Praca nad tym, by usługi, w tym usługi opiekuńcze były dostępne w lokalnych społecznościach to cel wielu środowisk, w tym również sektora ekonomii społecznej. 

Kluczowa w przypadku tych usług jest możliwość ich realizacji przez wyspecjalizowane i profesjonalne podmioty, które działają lokalnie. Idealnymi realizatorami takich usług są więc przedsiębiorstwa społeczne, które swoje usługi dostosowują do potrzeb lokalnych społeczności (praca z animatorami, doradcami), współpracują z JST, a często są również i zakładane z udziałem tych jednostek. 

Dlatego też cieszy nas bardzo, że tak wiele przedsiębiorstw społecznych z subregionu konińskiego wzięło udział w projekcie Energia społeczna*.

Przedsiębiorstwa społeczne wdrażały pilotażowo** wiązki usług w ramach wybranych modeli usług.

Modeli w projekcie zostało wypracowanych pięć, z czego aż cztery dotyczą właśnie usług społecznych.

1) Model Opieki nad osobami starszymi

2) Model Opieki wytchnieniowej

3) Model Opieki nad dziećmi

4) Model Rehabilitacji

oraz Model zadań użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego (model realizowany przez OZRSS*). 

 

 1. Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum wdrażała model Opieka nad dziećmi+

W ramach tego działania powstał taras sensoryczny, wykorzystywany do zajęć wspierających dzieci, w tym dzieci z autyzmem. Uzupełnieniem usługi były warsztaty dla rodziców/opiekunów oraz zajęcia terapeutyczne w sali doświadczania świata. Całość rozwiązania – wiązka usług miała za zadanie wspierać dzieci i ich rodziców, w tym dzieci potrzebujące zajęć z wykorzystaniem AAC – komunikacją wspomaganą.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel realizowała model Opieka wytchnieniowa+

Główną usługą jaką oferowała Spółdzielnia była opieka wytchnieniowa w Hostelu w Koninie wraz z usługą asystenta osobistego. Opiekun mógł bezpiecznie pozostawić osobę chorą, z niepełnosprawnością by odpocząć, zregenerować siły czy załatwić potrzebne sprawy np. urzędowe. Dla osób chcących skorzystać także z innej formy wsparcia przygotowano również takie usługi jak wytchnieniowa usługa mobilna oraz tzw. help desk – doradztwo i wsparcie np. w obszarze pozyskiwania wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna „Nasza Przyszłość” Opieka Wytchnieniowa+

Opieka zastępcza czy inaczej zwana opieka wytchnieniowa była realizowana przez Spółdzielnię w miejscu zamieszkania osoby zależnej (osoby wymagającej pomocy – chorej, z niepełnosprawnością). Jednocześnie osoby będące pod opieką podmiotu mogły skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Dodatkowymi usługami były również wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób zależnych oraz usługi transportowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu – Model Opieka wytchnieniowa+

Kolejnym podmiotem, który świadczył usługi w ramach Modelu Opieka wytchnieniowa+ była Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu z Kramska. Usługa była realizowana w miejscu zamieszkania osoby zależnej. Dodatkowymi usługami była rehabilitacja oraz animacja lokalna na rzecz opiekunów. Animacja (w tym doradztwo psychologiczne) miała na celu rozwój kompetencji opiekuńczych z zakresu np. opieki medycznej i pielęgnacji.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie – Model Rehabilitacja+

Usługi rehabilitacji wdrażane przez Spółdzielnie Socjalną Ale Smacznie z Dąbia (w ramach modelu Rehabilitacja+) obejmowały wiele specjalistycznych technika leczenia jak np. laseroterapia, krioterapia, kinezyterapia. Oprócz rehabilitacji, wiązkę tworzyły jeszcze dwie usługi – wsparcie dietetyka i wsparcie psychologa.  

 

 1. Spółdzielnia Socjalna „Buszkowo” – Model Rehabilitacja+

Spółdzielnia Socjalna Buszkowo realizowała Model Rehablitacja+ a w ramach niego usługę fizjoterapii i rehabilitacji społecznej. Celem tego działania była aktywizacja, również społeczna osób starszych i z niepełnosprawnościami. Uzupełnieniem rehabilitacji były usługi transportu np. na zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje z dietetykiem.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Poryw – Model Rehabilitacja+

W Rychwale Spółdzielnia Socjalna Poryw wdrażała Model Rehabilitacja+ a w ramach niego oferowała usługi rehabilitacji mobilnej, to wygodna forma dla osób, które z różnych powodów mogą mieć trudności z dotarciem do gabinetów rehabilitacyjnych. Uzupełnieniem usługi były usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz usługi „złotej rączki” – bardzo ważne, szczególnie dla osób starszych. Dodatkowo przygotowano usługę wsparcia opiekunów osób zależnych – wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie opieki.

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja – Model Rehabilitacja+

Usługi rehabilitacji wdrażała również w ramach modelu o tej samej nazwie Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja z Konina. Bazową usługę stanowiły szkolenia związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, np. dotyczące pozyskiwania wsparcia czy podstaw opieki paliatywnej. Dodatkowe usługi to konsultacje projektowe w dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rehabilitacja w miejscu zamieszkania pacjenta oraz transport uczestników szkoleń. Czwartą usługę stanowiło doradztwo telefoniczne z zakresu doboru sprzętu ortopedycznego i medycznego oraz możliwości uzyskania dofinansowania tego zakupu. 

 

Mamy nadzieję, że dobre praktyki (jakie niewątpliwie) zostały wypracowane w projekcie przyczynią się do większej dostępności usług społecznych, w tym większego zaangażowania w ich realizację podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

 

*** Przez pilotażowe wdrożenie rozumie się wprowadzenie do bieżącej działalności przedsiębiorstwa społecznego wybranej wiązki usług opisanej w wypracowanym w I etapie projektu Modelu usług,  prowadzące m.in. do zainicjowania lub rozszerzenia zakresu działalności, zwłaszcza grona odbiorców, a jednocześnie zwiększenie stabilności przedsiębiorstwa społecznego testującego wiązkę.

*Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym. Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie projektu

O usługach społecznych realizowanych przez PES można przeczytać również w Przeglądzie Konińskim: tutaj.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content