Szkolenie: Zmiany w przepisach dotyczących OPP

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu: Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów realizujących działania pożytku publicznego

Szkolenie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3 w Koninie,  24 marca 2016 r.

 

Szkolenie adresowane do osób zainteresowanych pracą w sektorze Ekonomii Społecznej, przedstawicieli PES nieprowadzących działalności gospodarczej i PES reintegracyjnych
z subregionu Konińskiego

 

Program szkolenia:

9.00-10.30 Zasady  udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe.

Zlecanie zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 Regulacje umożliwiające podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie)

Działalność odpłatna a nieodpłatna pożytku publicznego

12.15-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.00 Kontrola OPP i utrata statusu OPP. Sankcje za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%

Specjalne pieniądze dla OPP. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego jako wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

14.00-14.30 przerwa obiadowa

14.30-16.00 Zasady informowania o środkach z 1 % wykorzystywanych przez OPP w kampaniach jednoprocentowych

Obowiązki administracji w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy. Sprawozdania i ich publikacja

 

Aby wziąć udział w szkoleniu  należy przesyłać zgłoszenie do dnia 21 marca 2016 roku
na adres martyna@spoldzielnie.org lub złożyć osobiście w siedzibie WOES ul. 3 Maja 26, Konin

 

Formularz zgłoszeniowy- szkolenie OPP

Program szkolenie OPP

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content