Szkolenie: Pożyczka płynnościowa dla PES

Grafika promująca wydarzenie. Znajdują się w niej informacje zawarte poniżej.

Grafika promująca wydarzenie. Znajdują się w niej informacje zawarte poniżej.

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprasza wszystkie podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w webinarium „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”.

Szkolenie odbędzie się 9 marca 2022 w godzinach 11:00 – 12:00 na platformie LIVEWEBINAR

Podczas szkolenia zostaną przedstawione możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na poprawę płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Pożyczka płynnościowa jest ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Spotkanie skierowane jest do PES z całego kraju:

  • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
  • podmiot reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
  • organizacji pozarządowych, podmiotów, lub spółek non-profit o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%,
  • spółdzielni, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych.

 

Program spotkania:

11:00 – 11:10 – Przywitanie uczestników

11:10 – 11:50 – Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Anna Juszczak-Wątor, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11:50 – 12:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Formularz rejestracyjny KLIK 

Oferta FRW dostępna TUTAJ

Złóż wniosek KLIK

 

źródło: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content