Mam plan na społeczny biznes – czas na szkolenia!

Dobry plan (szczególnie biznesplan) wymaga przygotowania, my staramy się zapewnić najlepsze, poprzez cykl szkoleń jaki realizujemy dla grup inicjatywnych i podmiotów uczestniczących w działaniach inkubacyjno-dotacyjnych Ośrodka (OWES).

Za nami Komisje Rekrutacyjne WOES, oznacza to, że grupy, podmioty, których weryfikacja formularzy przebiegła pomyślnie, otrzymały już decyzje o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej.

Czas na kolejny krok… wsparcie szkoleniowo – doradcze. Szkolenia biznesplan

 

Wśród tematów szkoleniowych jakie realizujemy w cyklu szkoleń są m.in.

 

 • Przedsiębiorczość, ale społeczna. o co chodzi? aspekt ekonomiczny i społeczny zakładania przedsiębiorstwa społeczna (aspekty formalno – prawne)
 • Przedsiębiorczość społeczna – nowe możliwości i warsztaty z praktykiem (obszar biznesowy, współprowadzony z przedstawicielem pes, ps)
 • Stare/nowe: zmiany w prawie w kontekście działalności przedsiębiorstw społecznych (aspekty formalno – prawne)
 • Mam plan na rozwój przedsiębiorstwa społecznego (biznesplan)
 • Masz produkt? usługę? sprzedaj ją! (marketing)
 • Mam plan na społeczny biznes – biznesplan przedsięwzięcia (biznesplan – część finansowa)
 • Biznes społeczny – wartości spółdzielcze i przedsiębiorczości społecznej (obszar biznesowy)
 • Bilans na plus. aspekt ekonomiczno-finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (obszar biznesowy).

 

Jak wskazuje nasz specjalistka, Marek Gruchalski, ekspert ds. regulacji prawnych w obszarze ekonomii społecznej, radca prawny, szkolenia realizowane w ramach inkubacji zapewniają możliwość uzyskania wiedzy praktycznej na temat zakładania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego.

„Stwarzają również doskonałe warunki do wymiany doświadczeń czy nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorstwami społecznymi. O atrakcyjności szkoleń decyduje to, że są one prowadzone przez praktyków mających doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych.” Zaznacza, że „warto brać w nich udział choćby z uwagi na fakt, iż w najbliższych latach planowane są istotne zmiany organizacyjno-prawne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych, o czym informujemy na naszych szkoleniach.”

 

Biznesplan

 

Kolejnym krokiem po szkoleniach (w ścieżce inkubacyjno-dotacyjnej WOES) będzie złożenie wniosku o dotację wraz z załącznikami, w tym z Biznesplanem. Dlatego bardzo dużą uwagę poświęcamy właśnie temu zagadnieniu. Sam pomysł nie wystarczy, trzeba przecież wiedzieć jak to dobrze opisać, by przedstawić wszystkie elementy biznesu w zrozumiały i kompletny sposób.

– Kolejne kroki – tutaj

Podczas szkolenia z biznesplanu najważniejsze jest przeniesienie planów odnośnie działalności na konkretne zapisy i wyliczenia.

Jak wskazuje Małgorzata Skoczylas – Błaszczyk, prowadząca szkolenia z biznesplanu: „uczestnicy „przenosili” dotychczasową wiedzę na dalsze punkty biznesplanu w obszarze zasobów rzeczowych i osobowych oraz na szeroko pojęte zagadnienia z analizy finansowo-ekonomicznej.”

Zmiana informacji w całościowy plan, biznes plan to bardzo ważny etap tworzenia firmy, w tym przedsiębiorstwa społecznego. Pomysł na działalność to jedno a określenie, zaplanowanie konkretnej ilości sprzedaży produktów czy usług to wymaga o wiele większej wiedzy i doświadczenia. To również szacowanie cen służące określeniu wielkości sprzedaży.

Obszar ustalania cen i planowania efektów jest jednym z trudniejszych. Należy przeanalizować wiele aspektów, w tym policzyć jak będzie wyglądać sprzedaż, co nie jest łatwe.

Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in.

 • Jak ustalić ilość sprzedaży poszczególnych asortymentów usług.
 • Jak podejść do ustalania średniej jednostkowej ceny sprzedaży.
 • Jak wykorzystać cenniki konkurencji w celu określenia cen na podobne produkty/usługi.
 • Jak ustalić (oszacować) czas realizacji usług, wykonywania produktów przez pracowników.

 

Zrozumienie zasad, w tym najważniejszej – zasady spójności opisów w całym biznes planie – stanowi prawdziwy dowód na to, że cykl szkoleniowy został zrealizowany bardzo dobrze a uczestnicy wynoszą z niego wiele korzyści.

 

Analiza kosztów

 

Szkolenie z biznesplanu to również analiza kosztów, wymagająca dużej wnikliwości.

Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in.

 • Jak oszacować zużycie materiałów/surowców oraz czym te kategorie kosztów się różnią między sobą.
 • Jak obliczyć koszt zużycia prądu, wody, gazu i paliwa do samochodów.
 • Jakie podatki (lokalne) i inne opłaty towarzyszą im przedsięwzięciu.

 

Ostatnim elementem tej części szkoleń jest całościowy rachunek zysków i strat oraz przepływy finansowe, na podstawie których każdy z uczestników mógł dokonać analizy swojego przedsięwzięcia.

 

Składanie wniosku o dotację

 

Po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego grupy inicjatywne, podmioty mogą przystąpić do tworzenia a następnie składania wniosku o dotację (w odpowiednio wskazanym terminie, po ogłoszeniu naboru wniosków).

Szczegółowy opis ścieżki (procedury wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego) znajduje się na stronie woes.pl w zakładce dotacje.

Serdecznie polecamy! 

 

Cała ścieżka wsparcia szkoleniowo – doradczego jest przedstawiona w Regulaminie rekrutacji oraz wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach działania inkubacja i wsparcie finansowe WOES – dostępny tutaj

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content