Środki w wysokości ok. 150 tysięcy zł na jedno miejsce pracy! Droga do zatrudnienia po węglu.

Wsparcie finansowe dla górników, ich rodzin oraz innych osób związanych z przemysłem wydobywczym. Dotacje na działalność gospodarczą, założenie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym. Przedstawiamy nową Drogę dla osób chcących otworzyć własną firmę lub przedsiębiorstwo społeczne.

 

Środki w wysokości średnio 150 tysięcy zł na jedno miejsce pracy

 

Rozpoczynamy nabór do ścieżki inkubacji i wsparcia dotacyjnego w projekcie Droga do zatrudnienia*, w ramach którego oferujemy wsparcie merytoryczne oraz dotacje i inne wsparcie finansowe. Nabór jest ciągły, co oznacza, że o uzyskanie środków finansowych i wsparcie merytoryczne można ubiegać się przez cały czas, do wykorzystania środków przeznaczonych na te działania.

 

 

Jakie wsparcie oferujemy:

 

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w sektorze ekonomii społecznej od 100 000,00 zł netto do 120 000,00 zł netto przeznaczone na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz modernizację i remonty;
 2. Bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości 4 200,00 zł przez 12 miesięcy przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS;
 3. Subsydiowanie zatrudnienia;
 4. Wsparcie rozwojowe – szkolenia, doradztwo z zakresu prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych oraz coaching biznesowy;
 5. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
 6. Opieka doradcy ds. zatrudnienia i specjalisty ds. reintegracji.

 

 

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia w projekcie:

 

 1. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście – umów się na spotkanie z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci przystąpić do projektu i odpowiedzą na wszystkie pytania. Spotkania z doradcami mogą być w naszym biurze w Koninie lub u Ciebie – Ty decydujesz. Podczas kolejnych spotkań omówimy szczegóły projektu i Twojego pomysłu, a także podpiszesz dokumenty, w tym przystąpienie do projektu. Pamiętaj – udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
 2. Zaplanuj działania. Razem z naszymi doradcami opracuj lub dopracuj swój pomysł na biznes.
 3. Złóż wniosek o wsparcie finansowe – nasi specjaliści pomogą Ci go wypełnić oraz będą wspierać Cię na każdym etapie jego składania oraz realizacji. Przed złożeniem wniosku z biznesplanem weźmiesz udział w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działania.
 4. Możesz już działać – załóż działalność, rozpocznij działalność Waszego podmiotu lub zatrudnij nowe osoby do Twojego przedsiębiorstwa i korzystaj z nowych środków finansowych.
 5. Skorzystaj ze wsparcie merytorycznego – np. pakietu marketingowego (może potrzebujesz strony internetowej czy ulotek?) czy pomocy prawnej (może potrzebujesz napisać statut Waszej Spółdzielni??).
 6. Rozwijaj swój biznes razem z nami – korzystaj z naszej pomocy w trakcie działalności, pomożemy Ci wdrożyć założenia, zatrudniać nowe osoby i szukać sposobów na pozyskanie nowych klientów. 

 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia w tym projekcie:

 

 1. Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej;

 

 1. Pracownicy GK ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018 roku (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej;

 

 1. Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz pracownik zwolniony, przewidziany do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym.

 

 1. Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami (tj. osobami wymienionymi w pkt a, b i c), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.

 

Dodatkowo ze wsparcia w projekcie może również skorzystać:

 • Każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, w szczególności organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić ww. osoby.

 

 • Każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, które chce utworzyć miejsca pracy dla ww. osób.

 

 • Każdy podmiot ekonomii społecznej posiadający siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, który chce przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnić osoby, o których mowa powyżej

 

 

 

Zadzwoń, napisz do nas!

 

Wszystkie osoby, organizacje i środowiska lokalne chcące skorzystać z naszej oferty wsparcia zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

 • Jarosław Wypyszyński

Koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych

tel. 518 359 273, jarekwypyszynski@gmail.com

 

 • Robert Ligocki

Specjalista ds. wsparcia biznesowego i rozwoju lokalnego

tel. 510 580 050, robert.ligocki@spoldzielnie.org

 

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych / Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, Wrzosowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować również na adres biuro@spoldzielnie.org. Mogą Państwo zostawić nam również kontakt do siebie mailowo, nasi doradcy skontaktują się z Państwem telefonicznie.

 

 

Informacje o projekcie

Projekt Droga do zatrudnienia po węglu  realizujemy w partnerstwie z wieloma organizacjami i instytucjami. Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest wdrożenie tzw. ścieżki numer 2.

Ścieżka 2 – kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwa społecznego oraz/lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

 

 

*Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://woes.pl/woes-energia/

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FST

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content