Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne. Jak o nich mówić, żeby być usłyszanym? Zapraszamy do wypełnienia ankiety opracowanej na zlecenie Komisji Europejskiej.

Zamówienia publiczne mogą być potężnym narzędziem do osiągania celów społecznych w Europie. Szczególnie ważną rolę mają do odegrania społeczne odpowiedzialne zamówienia publiczne, które wymagają  od władz rządowych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji wspierających i innych interesariuszy analizowania nie tylko ceny produktów lub usług, ale także sposobu ich produkcji, pozyskiwania i dostarczania.

W imieniu Komisji Europejskiej, w ramach umowy „Działania szkoleniowe i uświadamiające w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych” nr. EISMEA/2022/OP/0014, konsorcjum [składające się z Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym (AEIDL), Diesis Network i Local Governments for Sustainability (ICLEI Europe) – wraz z podwykonawcą REVES] zorganizuje dostosowane do potrzeb szkolenia na temat społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w 12 państwach członkowskich i przeprowadzi ogólnounijną kampanię informacyjną na ich temat.  

O kształcie tej kampanii  w naszym kraju zdecydują informacje zebrane w celu przeprowadzenia analizy trendów i praktyk komunikacyjnych dotyczących społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce. Celem tego kwestionariusza jest zebranie informacji o kluczowych źródłach
i kanałach komunikacji wykorzystywanych w codziennej pracy nad społecznie odpowiedzialnymi zamówieniami publicznymi.

W Polsce partnerem odpowiedzialnym za zebranie informacji i opracowanie na tej podstawie raportu z rekomendacjami jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Sam kwestionariusz składa się z około 20-30 pytań. Większość pytań to pytania zamknięte jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Prosimy o udzielanie zwięzłych odpowiedzi na pytania otwarte. Wypełnienie ankiety powinno zająć nie więcej niż 10 minut. Oferujemy również możliwość bycia na bieżąco z rozwojem projektu poprzez rejestrację na dole formularza.

Tu znajduje się link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SRPP2_CommsScreening

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content