Sesja dialogowa w Gnieźnie – relacja

Aby skutecznie wspierać odbiorców naszych działań, przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej, społeczności lokalne, organizacje oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym działamy kompleksowo. Wsparcie WOES rozpoczyna się od momentu pierwszego pytania, od pierwszej wizyty w naszym biurze. Nasi specjaliści pomagają w złożeniu dokumentów, przeprowadzają przez formalne i prawne kwestie. Wspierają również w nawiązywaniu trwałych, pozytywnych relacji. Dział animacji i partnerstw lokalnych to bardzo prężna część naszego Stowarzyszenia. Specjaliści Anna Giżycka i Jarosław Wypyszyński czuwają nad tym aby każda społeczność lokalna, która z nami współpracuje otrzymała solidne wsparcie. Jest to możliwe między innymi dzięki organizacji sesji dialogowych.

Ostatnia z realizowanych w ramach WOES sesji odbyła się w Gnieźnie. Dokładnie 26 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Prowadzącymi, odpowiedzialnymi za moderowanie wydarzenia byli wspomniani wcześniej specjaliści animacji SNRSS. Uczestnikami sesji byli przedstawiciele: MOPS Gniezno, PUP w Gnieźnie, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem”, WTZ Gniezno, WTZ Caritas w Kłecku, Urządu Gminy w Niechanowie, Powiatowego Stowarzyszenia DOM, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, PCPR Gniezno.

Zdjęcie sali sesyjnej podczas sesji dialogowej

Spotkanie odbyło się w Sali sesyjnej Starostwa, a wśród obecnych znalazły się zarówno osoby już zaangażowane w ekonomię społeczną jak również te, które wcześniej z tematem przedsiębiorstw społecznych i rozwiązań w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem się nie spotkały.

W trakcie spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące problemów występujących na terenach gmin, oraz obszarów, które mogłyby zostać zagospodarowane.

Wśród najważniejszych celów sesji było:

  • Przedstawienie problemów społecznych występujących na terenie Powiatu z perspektywy, JST, PES, PES reintegracyjnych.
  • Skonkretyzowanie głównych problemów oraz zidentyfikowanie wspólnego międzysektorowego interesu społecznego
  • Przedstawienie korzyści wynikających z użycia adekwatnych narzędzi ekonomii społecznej

Podczas spotkania przedstawiono możliwości, narzędzia wsparcia w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (doradztwo, wsparcie w budowaniu partnerstw, wsparcie edukacyjne, szkoleniowe oraz dotacyjne).

Czym jest sesja dialogowa i dlaczego jest tak ważna, opowiada specjalistka Anna Giżycka:

„Sesja dialogowa, to niezwykle istotny element budowania pozytywnej atmosfery oraz relacji w środowisku lokalnym. Czym różni się od konwencjonalnego spotkania? Tematem – sprecyzowanym i jasnym, skupionym wokół konkretnego problemu. To szalenie ważne narzędzie usprawniania oraz upowszechniania ekonomii społecznej.”

Ważne są efekty, a wypracowanym podczas tej sesji jest niewątpliwie wspólna wizja przeciwdziałania problemom jak bezrobocie i brak aktywności zawodowej wśród lokalnej społeczności. Wśród działań jakie planują podjąć uczestnicy sesji jest zaangażowanie w tworzenie kolejnych, nowych przedsiębiorstw społecznych na terenie Powiatu. Spółdzielnie socjalne jakie mają powstać będą miejscem stałego zatrudnienia dla uczestników WTZ oraz osób bezdomnych.

Jak najbardziej popieramy i życzymy powodzenia.

 

 

Jarosław Wypyszyński
Koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych
jarekwypyszynski@gmail.com
tel. 518 359 273
8.00 – 16.00

Anna Giżycka 
Animatorka partnerstw lokalnych
anna.gizycka@spoldzielnie.org
tel. 512-212-242
8:30-16:30

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content