Zaproszenie na seminarium: „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI”

Wspólnie ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych oraz Liderami Regionalnymi: Fundacją AKME i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszamy do udziału w Seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji”.

 

Grafika promująca Seminarium. Znajdują się na niej informacje zawarte w treści poniżej.

Grafika promująca Seminarium. Znajdują się na niej informacje zawarte w treści poniżej.

 

Dla kogo?

Seminarium adresowane jest do: organizacji pozarządowych, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

 

Gdzie? Kiedy?

Seminarium odbędzie się w dniu 27 października 2022 roku w Domu Studenckim „Hanka”, przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu, w godzinach 10.00-15.00.

 

Z uczestnikami chcemy porozmawiać o:

• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa wielkopolskiego uwzględniając specyfikę regionu.

 

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 24 października 2022 dostępnego TUTAJ  oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego instytucji na adres: magdalena.kubisiak@rops.poznan.pl

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content