Rozmowy wokół transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej

O transformacji energetycznej na terenie subregionu konińskiego rozmawialiśmy z Paulem Bakerem, starszym doradcą w Sekretariacie Inicjatywy Regionów Węglowych UE w okresie przejściowym oraz instytucjami wspierającymi.

 

21 marca gościliśmy Paula Bakera z Sekretariatu Inicjatywy Regionów Węglowych UE w okresie przejściowym wraz z instytucjami wspierającymi – Mateusza Piotrowskiego Pacjent Europa oraz Martę Kuleszę i Aleksandra Szpora z ECORYS, które razem wnoszą unikalną mieszankę umiejętności i kompetencji, aby wspierać regiony węglowe w okresie przejściowym, w tym Wielkopolskę Wschodnią.

 

Zdjęcie: Dyskusja wokół transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Od lewej: Katarzyna Wierzbicka, Paul Baker, Jarosław Wypyszyński, Przemysław Piechocki, Dawid Zbawicki, Marta Kulesza, Aleksander Szpora, Mateusz Piotrowski

Zdjęcie: Dyskusja wokół transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Od lewej: Katarzyna Wierzbicka, Paul Baker, Jarosław Wypyszyński, Przemysław Piechocki, Dawid Zbawicki, Marta Kulesza, Aleksander Szpora, Mateusz Piotrowski

 

Inicjatywa na rzecz regionów węglowych w okresie transformacji pomaga krajom UE i regionom reglowym stawić czoła wyzwaniem związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjna. Ma on na celu wspieranie administracji publicznej i innych odpowiednich zainteresowanych stron poprzez:
 
  • łączenie zainteresowanych stron poprzez ułatwianie dialogu między regionami szerszą społecznością zainteresowanych stron, promowanie dobrych praktyki współpracy oraz organizowanie grup roboczych i wydarzeń politycznych wysokiego szczebla;
  • dostarczanie dostosowanej pomocy technicznej budowanie zdolności, aby pomóc regionom górniczym w przejściu od ery wysokoemisyjnej do czystej energii w przyszłości;
  •  zapewnienie zasobów pomocniczych poprzez pomocne informacje o źródłach i materiałach pomocniczych, które obejmują zestawy narzędzi, wytyczne i raporty dotyczące kluczowych kwest związanych z transformacja regionów górniczych, takich jak zarządzanie, odnowa środowiska, zatrudnienie, finansowanie, czyste powietrze i czyste technologie.
Dzięki wizycie mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń w zakresie transformacji – szczególnie ważne były dla nas wskazówki jakich błędów unikać, ale również pokazanie jakie działania zostały już podjęte, aby wesprzeć pracowników w ciągłości zatrudnienia i całe społeczności w procesie zmian. Odwiedziliśmy Spółdzielnie Socjalną Razem dla Środowiska, gdzie rozmawialiśmy o gospodarce komunalnej, a wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit opowiadał o współpracy z wojskiem amerykańskim, rewitalizacji nad jeziorem Powidzkim.
 
Zdjęcie: Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Razem do Sukcesu w Powidzu. Przemawia prezes spółdzielni Artur Filipiak.

Zdjęcie: Wizyta w Spółdzielni Socjalnej Razem dla Środowiska w Powidzu. Przemawia prezes spółdzielni Artur Filipiak.

 
Dziękujemy gościom za wizytę oraz cenne wskazówki. Wierzymy, że dzięki wsparciu merytorycznemu przejście z wysoko do zeroemisyjnej gospodarki zapewni ochronę mieszkańców i ciągłość ich zatrudnienia. Dołożymy wszelkich starań, żeby wykorzystać zasoby ekonomii społecznej do zapewnienia pomocy wszystkim osobom, które będą jej potrzebować. 
Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content