Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 – badanie ogólnopolskie

Przedstawiamy Raport z badania zrealizowanego przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości w okresie od 7-10 kwietnia 2020. Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 – badanie ogólnopolskie. 
Badanie zostało przeprowadzone przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. 
 

Grafika dekoracyjna na środku napis „569 przedsiębiorstw”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski.
 

Grafika dekoracyjna na środku napis „38 branż”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafika dekoracyjna na środku napis „537 subregionów”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanie zostało zrealizowane na terenie 37 subregionów w całej Polsce.

Grafika dekoracyjna na środku napis „74% badanych podmiotów już odczuwa negatywne skutki epidemii”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74% respondentów zauważyło, że obecna sytuacja już negatywnie odbija się na działalności przedsiębiorstw.
W zakresie głównych przyczyn wskazano;
a) brak możliwości utrzymania kadry
b) brak płynności finansowej 
c) odpływ klientów
d) znaczący spadek obrotów
e) całkowite zatrzymanie działalności
f) brak płatności od upadających kontrahentów
g) pogarszająca się sytuacja finansowa zlecających
 

Grafika dekoracyjna na środku napis „55% miejsc pracy w przedsiębiorstwach jest zagrożone ze względu na epidemię”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej, która jest zdecydowanie dynamiczna zweryfikowaliśmy 2415 zagrożonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ogólnopolskich badaniach OWES.
 

Grafika dekoracyjna na środku napis „2415 zagrożonych likwidacja lub już zlikwidowanych miejsc pracy w przedsiębiorstwach”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Raport z badań dostępny do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content