Poręczenia dla podmiotów ekonomii społecznej

Dzięki umowie zawartej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (FRiPWW) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z funduszu poręczeniowego FRiPWW.

 

Czym jest fundusz poręczeniowy?

To środki BGK, udzielone przez FRiPWW na rzecz PES, które nie posiadają środków na zabezpieczenia, wadium wymaganych w postępowaniach przetargowych.

 

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES. W tym szczególnie dla podmiotów, które ubiegają się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego.

 

W ramach funduszu są dostępne takie produkty jak:

– poręczenie finansowania inwestycyjnego;

– poręczenie finansowania obrotowego;

– poręczenie leasingu;

– poręczenie wadialne;

– poręczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Kto może skorzystać z funduszu?

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, które istnieją co najmniej 12 miesięcy.

PES, które w momencie ubiegania się o poręczenie będą spełniać następujące kryteria:

– na etapie udzielania poręczeń PES nie był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej;

– PES nie posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;

– PES nie posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/ innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku;

– wobec danego PES nie jest prowadzona postępowanie egzekucyjne w administracji;

– PES nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

 

Kontakt:

61 67 10 481 / 482

61 853 29 78

fundusz@fripww.pl

biuro@fripww.pl

 

Więcej informacji: https://www.fripww.pl/projekty/poreczenia_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej/

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content