Pilotażowy program współpracy JST z ZE PAK – transformacja energetyczna w subregionie konińskim

Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę z ZE PAK o współpracy inicjującą pilotażowy program, którego celem ma być łagodzenie skutków transformacji energetycznej w subregionie konińskim. Społeczną stroną porozumienia jest nasze Stowarzyszenie.

 

Gmina Kazimierz Biskupi podpisała umowę z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA dotyczącą współpracy pomiędzy Gminą a Grupą Kapitałową ZE PAK. Jest to pilotażowy program współpracy dotyczący zatrudnienia przez gminę pracowników ZE PAK, którym w związku z transformacją energetyczną grozi utrata pracy. Gmina ma doprowadzić do zatrudnienia pięciu pracowników ZE PAK w Urzędzie Gminy oraz Podmiotach Kontrolowanych, zadaniem ZE PAK-u będzie z kolei dofinansowanie tych miejsc pracy.

Stowarzyszenie wspiera realizatorów umowy w obszarze działań społecznych i wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej przy realizacji niniejszej Umowy – mówi Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia – bardzo się cieszymy, że jesteśmy stroną społeczną tego ważnego dla regionu porozumienia.

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn podpisujących porozumienie.

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn podpisujących porozumienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i prowadzony przez nas WOES (OWES działający na terenie subregionu konińskiego) od lat wspiera lokalne samorządy oraz mieszkańców w tworzeniu i rozwoju społecznych i gospodarczych inwestycji i inicjatyw. Obecnie, kiedy subregion koniński przechodzi przez trudne i znaczące zmiany, do których niewątpliwe zaliczyć można transformację energetyczną, szczególnie mocno angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz szukamy rozwiązań w obszarze wsparcia grup szczególnie zagrożonych tymi zmianami. Są to w głównej mierze pracownicy kopalni, zakładów energetycznych i przemysłowych, które zgodnie z założeniami transformacji musza ograniczyć lub przeformułować swoją działalność. Takie przemiany to duże wyzwanie dla pracowników tych zakładów i firm, lokalnych samorządów oraz oczywiście samych przedsiębiorstw. Pracując z lokalnymi organizacjami i instytucjami, samorządami oraz przedsiębiorcami staramy się wypracować najlepsze rozwiązania by wspierać przemiany w Wielkopolsce Wschodniej. Kluczowe jest wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej i możliwości jakie oferuje przedsiębiorczość społeczna w reagowaniu na trudności, w tym te na rynku pracy. Jesteśmy członkiem grup roboczych której zadaniem było stworzenie projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Mamy nadzieję, że współpraca Kazimierza Biskupiego oraz ZE PAK-u okaże się sukcesem i zainspiruje do działania inne samorządy. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby tak się właśnie stało. Zależy nam na tym, żeby ta umowa była praktyką, którą w przyszłości będziemy mogli rozszerzyć na inne gminy czy to w Wielkopolsce Wschodniej

 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content