Komisje rekrutacyjne WOES 2019

Pierwsza (w 2019 roku) rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej trwała do 10 maja 2019 roku. 

WOES oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Spośród zgłaszających swój udział osób, organizacji, grup inicjatywnych na komisje rekrutacyjne zaprosiliśmy te, które przeszły pozytywnie wstępną weryfikację formularzy.

Spotkania odbywały się pod koniec maja 2019 roku oraz na początku czerwca. 

Poznaliśmy wiele nowych pomysłów przedsiębiorstw społecznych na rozwój oraz nowe inicjatywy, które planują uzyskać wsparcie dotacyjne w ramach WOES. 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content