Nabór WOES: mechanizm zakupowy jako wsparcie dla Ukrainy

Grafika dekoracyjna. Przedstawia koszyk zakupowy.

Grafika dekoracyjna. Przedstawia koszyk zakupowy.

Od dziś ruszamy z rozszerzeniem mechanizmu zakupowego o działania związane z pomocą osobom, które znalazły się w subregionie konińskim w związku z wojną w Ukrainie. Rozszerzenie mechanizmu pozwoli na przekazanie osobom potrzebującym (przybyłych do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie) dodatkowego wsparcia oraz zwiększy wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej (PES/PS), które już teraz, w sposób spontaniczny, angażują się w działania pomocowe. 

Obecny nabór jest rozszerzeniem mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z epidemią COVID-19 – dziękujemy PES i PS za dotychczasowe zaangażowanie i dobrą współpracę z WOES oraz z samorządami i innymi instytucjami pomocowymi z subregionu konińskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z ofertą PES/PS,
 • zapotrzebowanie instytucji wsparcia/podmiotu pomocowego,
 • umowa partnerska (można ją dostarczyć po decyzji o realizacji).

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski z innymi dokumentami należy przesłać:

oraz 

 • papierowo do biura WOES w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62 – 500 Konin

Komplet dokumentów przyjmujemy do środy 13.04.2022  r.

 

Dodatkowe informacje:

Usługi i produkty z wniosku muszą zostać dostarczone do instytucji wsparcia najpóźniej do 31 maja 2022 roku (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu). Potwierdzeniem odbioru jest protokół (w załącznikach).

Maksymalna kwota możliwego wsparcia w tej turze wynosi 10 000,00 zł na jeden PES/PS. Każde uprawnione PES/PS może złożyć w tej turze jeden wniosek.

 

Mechanizm obejmuje zakres zakupów w postaci:

 • wsparcia dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie po 24.02.2022 r.,
 • pomocy materialnej w zakresie zakupu produktów (w tym także produkcji i/lub dostarczania posiłków), różnego rodzaju usługi np. usługi opiekuńcze, usługi rehabilitacyjne, usługi opieki nad dziećmi, usługi transportowe i inne

z zastrzeżeniem, że nie jest możliwy zakup od PES/PS produktów z następujących kategorii:

 • leki,
 • broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.),
 • broń biała,
 • hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania,
 • inny sprzęt militarny i paramilitarny,
 • produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia.

Ostateczny zakres wsparcia (usługi/produkty) może ulegać jeszcze zmianie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Joanną Jaskułą tel.: 661 017 532, joanna.jaskula@spoldzielnie.org

 

ZAŁĄCZNIKI:

Rozszerzenie mechanizmu zakupów interwencyjnych o UA

MAPA POMOCY

PROCEDURA I WNIOSEK PDF

PROCEDURA I WNIOSEK doc.

POROZUMIENIE

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content