Life After Coal PL: właśnie podpisaliśmy umowę

Wspólnie z Województwem Wielkopolskim, samorządami, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz jednostkami naukowymi dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Wielkopolsce Wschodniej. Cieszymy się bardzo, że będziemy częścią działań wspierających wdrażanie rozwiązań ekologicznych przez mieszkańców, samorządy i organizacje pozarządowe.

 
Właśnie podpisaliśmy umowę z Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Projektu Life After Coal PL.
 
Na zdjęciu Przemysław Piechocki i Jacek Bogusławski podpisujący umowę.

Na zdjęciu Przemysław Piechocki i Jacek Bogusławski podpisujący umowę.

 
 
Projekt Life Ater Coal PL jest częścią programu LIFE, który  jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów służących ochronie środowiska oraz działaniom łagodzącym i adaptacyjnym do zmian klimatu. Głównym jego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki prośrodowiskowej i proklimatycznej, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań.

 

Celem projektu Life After Coal PL jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej – w procesie sprawiedliwej transformacji, czyli uwzględniając potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. W każdej gminie biorącej udział w programie będzie funkcjonował doradca klimatyczny, który wskaże mieszkańcom, jak przejść drogę od węgla do ekologicznych źródeł energii.

Jakie będzie nasze zadanie?

 
Implementacja zrównoważonych(środowiskowych i społecznych) zamówień publicznych wśród zamawiających w Wielkopolsce Wschodniej, tj.:
 
 • Działania edukacyjne (warsztaty) w celu wypracowania zarządzenia w zakresie zielonych zamówień publicznych (w tym również działania edukacyjne wśród przedstawicieli JST)
 • Opracowanie projektów zarządzeń do stosowania zielonych zamówień publicznych przez JST (wypracowane standardy ich stosowania w procedurach zamówień),
 • wdrożenie zarządzeń w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych w JST,
 • szkolenia przedstawicieli JST w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych, a także odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • wsparcie merytoryczne dla służb zakupowych JST w zakresie zielonych zamówień,
 • realizacja kampanii informacyjnej wśród przedsiębiorców – wykonawców zamówień publicznych w zakresie wprowadzanych w gminach zielonych zamówień publicznych (np. warsztaty),
 • ewaluacje i raportowanie okresowe związane z wdrażaniem założonych celów i działań z nimi związanych.
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content