Koło: biznes i ekonomia społeczna – możliwości współpracy

Biznes inkluzywny i korzyści wynikające ze współpracy biznesu z sektorem ekonomii społecznej były tematem spotkania przedstawicieli kolskiego biznesu ze współpracownikami Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Spotkanie miało miejsce 22 kwietnia br. w Kole. 

Sesja dialogowa rozpoczęła się od stwierdzenia: „ekonomia społeczna to swoista hybryda”, które miało ułatwić zgromadzonym zrozumienie sprzeczne pozornie zasad,  jakimi kieruje się ten sektor gospodarki. Jak się okazało połączenie celów biznesowych oraz społecznych jest możliwe, a przedsiębiorstwa, które zyski z działalności gospodarczej przeznaczają na cele statutowe radzą sobie na rynku nie gorzej niż tradycyjne przedsiębiorstwa.  Zebrani goście – członkowie Kolskiej Izby Gospodarczej dowiedzieli się także, jak ważne w przedsiębiorczości społecznej jest uwzględnienie interesów społecznych, pozytywne relacje z różnymi grupami interesariuszy czy ochrona dóbr naturalnych. Nie zabrakło pytań, wśród nich o tych o zyski i korzyści biznesowe. Wśród najważniejszych wymienione zostały:

 

 • Outsourcing procesów,
 • Doskonalenie produktów i usług,
 • Wzrost kapitału ludzkiego i siły nabywczej,
 • Rozwój innowacji,
 • Zwiększenie efektywności łańcucha dostaw.

 

Do wyobraźni gości chyba najbardziej  przemówił argument o Społecznie Odpowiedzialnych Zamówieniach Publicznych (SOZP), które dzięki społecznym klauzulom w zamówieniach publicznych preferencyjnie traktują podmioty ekonomii społecznej. Tradycyjnie już nasi specjaliści omówili też przykłady dobrze  działających przedsiębiorstw społecznych. Tutaj szczególnie interesujący okazał się przypadek działającej po sąsiedzku Spółdzielni Socjalnej Aktywni, która od dwóch lat z sukcesem działa na kolskim rynku. (Zobacz reportaż: Do upartych świat należy o spółdzielcach z Aktywnych opublikowany w Magazynie WóTeZet).

Mamy nadzieję, że ekonomia społeczna przekonała do siebie kolski biznes i kolejne przedsiębiorstwa społeczne w Kole to już tylko kwestia czasu. 

Ekonomia społeczna i biznes. Sesja dialogowa w Kole.

Ekonomia społeczna i biznes. Sesja dialogowa w Kole.

 

Budowanie partnerstw lokalnych

 

Sesja dialogowa z udziałem konińskich przedsiębiorców oraz specjalistów ds. animacji – Anny Giżyckiej i Jarosława Wypyszyńskiego to część szerszych działań Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, związanych z budowaniem partnerstw lokalnych. (Zobacz, na czym polega nasza współpraca z samorządami i biznesem). Jeśli chcecie być informacji na bieżąco o nowych wydarzeniach, zapraszamy do zapisania się na newslettera wydawanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content