IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych

Pięć przedsiębiorstw społecznych ma szansę otrzymać wsparcie merytoryczne i finansowe w programie akceleracji. Program jest realizowany przez IKEA Social Entrepreneurship i NESsT. 

W ramach strategii People & Planet Positive, IKEA wspiera i współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszania nierówności. IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku. Jej zadaniem było zbadanie, w jaki sposób IKEA może włączyć do swojej oferty produkty i usługi przedsiębiorców społecznych oraz jak wspierać programy, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.

 

Program akceleracji IKEA Social Enterpereneurship & NESsT

 

Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw zostaną wybrane te, które:

 • mają potencjał wyciągania ludzi z biedy i ubóstwa, zwiększenia ich stabilności zawodowej poprzez podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do pracy w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki,
 • działają w takich obszarach, jak: zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność, energia odnawialna, gospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami, ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów, rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce,
 • które mogą zapewnić dostęp do produktów i usług zielonej gospodarki dla grup szczególnie wrażliwych,
 • wspierają jedną lub kilka z następujących grup: młodzież zagrożona wykluczeniem, kobiety zagrożone wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości etniczne, migranci i uchodźcy, drobni rolnicy.

 

Jako Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej zachęcamy was do aplikowania, nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności do firm z poniższych sektorów:

 • Zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność
 • Energia odnawialna
 • Circular economy i zarządzanie odpadami
 • Ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów
 • Rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce

 

W trakcie trwania programu akceleracyjnego, uczestniczące w nim przedsiębiorstwa społeczne otrzymają doradztwo z zakresu dostępu do rynku, w tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie.

 

Wszystkie wybrane przedsiębiorstwa otrzymają:

Inwestycja pomiędzy 25.000 – 43.000 EUR

 • Rodzaj finansowania: dotacje bezzwrotne i zwrotne (odpowiednik pożyczek preferencyjnych, długoterminowych i nieoprocentowanych) 
 • Kwota inwestycji dla każdego przedsiębiorstwa społecznego ustalana jest na podstawie jego potrzeb, potencjalnych korzyści społecznych i historii zarządzania finansami.

 

Nabór rozpoczął się 6 kwietnia i potrwa  do 3 maja 2021 roku. 
 
 

Więcej informacji:

IKEA biuro prasowe 

Nesst

 

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content