Dotacje WOES – lista rankingowa

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w naborze. Poniżej znajdą Państwo listę rankingową z wyszczególnionymi wnioskami rekomendowanymi do dofinansowania.

DZIESIĄTA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH
LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,
WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM PRZEKSZTAŁCENIA TYCH PODMIOTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

 

W RAMACH VII NABORU GRUP INICJATYWNYCH/PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ/PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

                                                                                                                      

projekt: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/18

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe 

Poznań, 29 października 2021 roku

 

WOES-DZIESIĄTA-LISTA-RANKINGOWA-29 PAŹDZIERNIKA 2021

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content