Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych!

Od 15 do 30 kwietnia 2019 roku potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). WOES oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w rekrutacji?

 

 • Skontaktuj się z WOES

Telefonicznie:  63 245 58 29

Drogą mailową: maria.lewandowska@spoldzielnie.org, joanna.szymczak@spoldzielnie.org,

Osobiście:  w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26, w godz. 8.00 -16.00. Nasz zespół umówi Cię spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES.

 

 • Spotkaj się z doradcą kluczowym lub animatorem WOES

Animator/ doradca kluczowy WOES odpowie na twoje pytania i zaproponuje dalsze wsparcie. Jeśli się zdecydujesz się z niego skorzystać, zostaniesz włączony/włączona do projektu oraz ustalicie  Indywidualną ścieżkę wsparcia. Przypominamy, że oferta WOES jest nieodpłatna.

 

 • Skorzystaj z usług animacyjnych i doradztwa dla grupy inicjatywnej

Nasi animatorzy i doradcy pomocą ci zbudować grupę i opracować podstawowe założenia i cele waszego przedsiębiorstwa społecznego.

 

 • Złóż formularz rekrutacyjny do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego

Formularze rekrutacyjne składać można od 15 do 30 kwietnia. Pamiętaj o wymaganych załącznikach, w tym opisie planowanego przedsięwzięcia.

 

Złożyłeś wniosek. Co dalej?

 

 • Ocena formalna formularza rekrutacyjnego

Specjaliści WOES sprawdzą czy formularz został złożony zgodnie z wymogami formalnymi – czy wypełnione zostały wszystkie pola, czy nie brakuje podpisów i wymaganych załączników, itp.

 • Ocena merytoryczna formularza rekrutacyjnego przez dwóch niezależnych ekspertów

Wniosek zostanie sprawdzony przez dwóch niezależnych ekspertów. Żeby uzyskać pozytywną ocenę,  należy zdobyć min. 60 na 100 punktów od każdego z oceniających.

 • Spotkanie z Komisją Rekrutacyjną

Spotkanie będzie dotyczyło planowanej działalności przedsiębiorstwa społecznego. Żeby uzyskać pozytywną ocenę należy uzyskać min. 60 na 100 punktów.

Szczegółowe kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym tutaj 

 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej

O decyzji zostaniesz poinformowany drogą pisemną.

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 

 

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org

tel. 63 245 58 29

Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

joanna.szymczak@spoldzielnie.org

Tel. 63 245 58 29

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

 

Skontaktuj się z nami:

 

Konin 

3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: woes@spoldzielnie.org

Poznań

Górecka 115/1 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze WOES 29.03.2019 roku

KLUCZOWE SFERY ROZWOJU PS KPRES 2019 – 2023

WOES WPROWADZENIE DO INKUBACJI 28 MARCA 2019

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content