Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych – trzecia rekrutacja

Ogłaszamy trzecią rekrutację do działań inkubacyjnych i dotacyjnych WOES! 

Od 8 do 26 czerwca 2020 roku, potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). 

WOES oferuje bezzwrotne wsparcie dotacyjne i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

 

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?

 • Skontaktuj się z WOES:

Telefonicznie – 63 245 58 29

Drogą mailową: lewandowska@spoldzielnie.org, joanna.szymczak@spoldzielnie.org, dawid.zbawicki@spoldzielnie.org, woes@spoldzielnie.org

Osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26. Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania. 

Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.

 

 

Jak wygląda procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego?

 

 • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym.

 

 • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy na wsparcie.

 

 • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa.

 

 • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia.

 

 • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do działania inkubacyjnego i dotacyjnego przez doradcę.

 

 • Kolejnym etapem jest spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją. Kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”

 

 • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej.

 

Wyjaśnienia, dokumenty oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

 

 

Jakie formy wsparcia oferujemy?

 • Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 • Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami WOES: 

 

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Jarosław Wypyszyński

jarekwypyszynski@gmail.com tel. 518 359 273

 

Dział inkubacji i wsparcia finansowego

Maria Lewandowska – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

maria.lewandowska@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Joanna Szymczak – specjalistka ds. wsparcia, monitoringu i kontroli PS

joanna.szymczak@spoldzielnie.org tel. 63 245 58 29

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

 

Dlaczego warto?

 

 • Możliwość tworzenia trwałych i stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 

 

 • Dotacje do 25.000,00 zł netto na jedno miejsce pracy– maksymalnie 250.000,00 zł netto na przedsiębiorstwo społeczne 

 

 • Możliwość finansowania zakupów obrotowych (do 20% wartości dotacji)

 

 • Bezzwrotne wsparcie pomostowe

 

 • Usługi towarzyszące dotacji – szkolenia, doradztwo i pomoc w realizacji pomysłu na działalność

 

 • Reintegracja społeczna i zawodowa – w tym szkolenia zawodowe przyszłych pracowników.
 

 

Skontaktuj się z Nami: 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej     

 ul. 3 Maja 26

62 – 500 Konin

www.woes.pl 

woes@spoldzielnie.org 

tel. 63 245 58 29

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

ul. Górecka 115/1

61 – 475 Poznań

www.spoldzielnie.org

biuro@spoldzielnie.org

tel. 61 887 11 66               

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wprowadzenie do inkubacji 2020 – 8.06.2020

 

I. Dla nowych przedsiębiorstw społecznych: 

 

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. FIZYCZNE NOWE PS 

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY OS. PRAWNE NOWE PS 

WOES ZAŁ. 1 DO FORMULARZA REKR. DLA NOWYCH PS – OSOBY FIZYCZNE 

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-NOWYCH-PS-OSOBY-PRAWNE

 

II. Dla istniejących PS:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY ISTNIEJĄCE PS 

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-ISTN.-PS

 

III. Dla PES przekształcanych w PS:

WOES FORMULARZ REKRUTACYJNY PES PRZEKSZTAŁCANE W PS

WOES-ZAŁ.-1-DO-FORMULARZA-REKR.-DLA-PES W PS

 

Uwaga!

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełniania treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content