Budowanie relacji – wsparcie WOES w kreowaniu partnerstw

Działania WOES to także wspieranie organizacji, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu partnerstw lokalnych

Jako OWES zgodnie ze standardami podejmujemy działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz działania zapewniające wsparcie dla ich rozwoju.

 

Usługi animacji lokalnej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej realizowane są m. in. w następujących formach:

 

 • spotkania animacyjne – spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów lub różnych regionów,
 • diagnoza środowiska lokalnego – wspólne ustalenie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,
 • budowanie partnerstw rozwojowych – formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju PES i PS,
 • dialog obywatelski – w tym konsultacje społeczne, które dziś stają się niezbędnym elementem współpracy samorządu i mieszkańców, a często też biznesu i społeczności lokalnej,
 • planowanie strategiczne na terenie działalności OWES, w zakresie mającym na celu uwzględnianie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.

 

 

Współpracujemy, bo współpraca się opłaca.

 

Wśród celów zainicjowanych przez WOES partnerstw znajdują się takie jak:

na rzecz osób ze spektrum autyzmu,

na rzecz rewitalizacji Gminy Kramsk, 

na rzecz rewitalizacji  Terenów Gminy Powidz,

na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie konińskim,

na rzecz rewitalizacji Subregionu Konińskiego,

na rzecz osób niepełnosprawnych;

na rzecz rewitalizacji Obszarów Pokopalnianych

*aktualna lista partnerstw utworzonych przy wsparciu naszego Ośrodka znajduje się tutaj

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Skontaktuj się z Koordynatorem działu ds. animacji i partnerstw lokalnych:

 

  Jarosław Wypyszyński 
  jarekwypyszynski@gmail.com
  tel. 518 359 273

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content