Kompas #oswajamy biznesplany czyli jak odnaleźć drogę w Regulaminie

Regulamin to dokument z jakim powinniście się zapoznać na samym początku Waszych biznes-planowych przedsięwzięć w WOES. Zawiera wszelkie wytyczne dotyczące otrzymania wsparcia, określa dokumenty jakie obowiązują składających wniosek, zasady ubiegania się oraz to jak wygląda procedura odwoławcza. Jest to obszerny dokument dlatego w żadnym wypadku nie oczekujemy, że znacie wszystkie jego zapisy. Jest on dla Was dostępny do wygodnego korzystania na naszej stronie. To w czym chcemy Wam pomóc, to w nawigacji. Zatem zaczynamy!

 

Regulamin, ale jaki?

Regulamin wsparcia, dotacji, na utworzenie nowych miejsc pracy, części dotacyjnej…

Można tak jeszcze długo, zapewne słyszeliście te nazwy, lub sami ich używacie. W każdym z tych wypadków chodzi o jeden i ten sam „Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne” Dostępny na naszej stronie https://woes.pl/wp-content/uploads/2015/12/WOES-REGULAMIN-UDZIELANIA-WSPARCIA-FINANSOWEGO-21-MARCA-2016-1.pdf

Zatem już wiecie gdzie i czego szukać. Czy warto go pobrać?

 

Wszystkie części

Oczywiście powiemy, że tak i to nie tylko dlatego, że tak należy. Pobrać i korzystać bo tylko takie działanie przyniesie Wam korzyść i naprawdę dobrze użytkowany będzie dla Was kompendium wiedzy.

Czy wiedzieliście, że są w nim takie części jak:

 Słownik pojęć – wytłumaczenie i uzasadnienie wielu zapisów, często z wskazaniem jaka ustawa odpowiada za taką definicję, co przydaje się bardzo na każdym etapie wnioskowania.

Cel działania – o dotacjach, wsparciu i wszystkich składnikach jakie składają się na udzielanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, warto wiedzieć z jakich działań możemy skorzystać.

Zasady ogólne ubiegania się o wsparcie – czyli elementarz wniosku, kto, kiedy i jak.

Dotacja-zasady szczegółowe – tadam, ciesząca się największym zainteresowaniem składających wniosek… Tak, tak, ona jest w Regulaminie.

Dotacja-Biznesplan/ ocena wniosków- aby spełnić wymagania, dobrze je znać. Oswajamy biznesplany, więc ta część jest dla nas bardzo istotna, dla nas, utożsamiamy się z piszącymi J

Dotacja – zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy- bezpieczeństwo sprawa ważna, a zabezpieczenie w przypadku dotacji jedna z bardziej istotnych.  Część 6 zatem czas poznać! 

Dotacja – zasady i warunki wypłaty – bez komentarza – wiadomo, że tutaj warto zajrzeć

Wsparcie pomostowe – zasady ogólne – poza dotacją wnioskujący mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia, znanego w branży pomostowego. W tej części o zasadach, kto i na jakich warunkach może je otrzymać.

Wsparcie pomostowe – zasady wypłaty i rozliczania- jeśli już wiemy kto może otrzymać, warto wiedzieć jak, o tym ta część.

Procedura odwoławcza – postanowienia końcowe – załączniki – last but not least – załączniki i to wszystkie, które dobrze mieć w pamięci, oczywiście swojego komputera 🙂

 

Najczęściej poszukiwane

Przechodzimy do sedna…

Wyszukujemy, wskazujemy i nakierowujemy…

Na które osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie otrzymamy dotację?

Regulamin, strona 3, punkt 3,  a w nim opis każdej z grup osób na jaką w ramach utworzonych miejsc pracy można otrzymać wsparcie finansowe. Ważne są zależności, ponieważ np. samo bycie osobą bezrobotną nie gwarantuje, że takie wsparcie nam przysługuje. Szczegółowe wyjaśnienia w punkcie 3.

Jakie wymogi należy spełnić aby otrzymać wsparcie?

Jest odpowiedź na stronie 8 Regulaminu. Dokładnie rozpisane w 8 punktach. Wśród nich uzyskanie pozytywnej pisemnej decyzji Realizatora, uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków, zaliczenie bloku szkoleniowo – doradczego w minimum 75% wymiaru godzin.

Na jakie wydatki można przeznaczyć bezzwrotne wsparcie finansowe WOES?

Bezzwrotne wsparcie finansowe przeznaczane jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności, co to dokładnie oznacza znajdziecie na stronie 10 Regulaminu. Środki trwałe, wyposażenie, dostosowanie i adaptacja to tylko niektóre z możliwości wydatkowania wparcia. Więcej na stronie 10.

Wydatki kwalifikowalne czyli jakie?

Jest i odpowiedź na to w Regulaminie. Na stronie 11 w punkcie 9 zostały wymienione wytyczne określające kwalifikowalność wydatków. W tym miejscu są również podane podstawy prawne to regulujące.

Jak złożyć wniosek o wsparcie, jakie dokumenty należy złożyć?

Procedura różni się od siebie w zależności od sytuacji wnioskującego. Inne oświadczenie składa osoba fizyczna, inne prawna. Różnią się również dokumenty, załączniki jakie należy dołączyć, inne są w przypadku istniejącego przedsiębiorstwa społecznego a inne dla nowych przedsiębiorstw. O tych wszystkich różnicach dużo informacji na stronie 13 Regulaminu.

Kto ocenia mój biznesplan?

KOW czyli Komisja Oceny Wniosków o której więcej informacji znajduje się w Regulaminie na stronie 19.

Ile punktów musi zdobyć wniosek aby zostać zakwalifikowany pozytywnie?

Regulamin określa dokładnie, że wniosek może uzyskać maksymalnie 120 punktów. Minimalnie, wnioski, które otrzymają wsparcie muszą uzyskać 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny. Chcecie wiedzieć więcej? Strona 20 Regulaminu.

Co po decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego?

Strona 23 Regulaminu wszystko wyjaśnia. Jest tam pokazana ścieżka jaką należy podjąć oraz wytłumaczenie kiedy następuje podpisanie umowy.

Jak są wypłacane środki finansowe w ramach dotacji?

Ważne jest to, że są wypłacane w dwóch transzach: I transza  80% i II transza 20%. Czym jednak jest to uwarunkowane znajdziecie na stronie 24 Regulaminu.

Na czym polega wsparcie pomostowe?

Strona 27 rozpoczyna część  Regulaminu, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tego wsparcia. Jak długo może trwać takie wsparcie, komu przysługuje i na co można je przeznaczyć, to wszystko a także rozróżnienie na podstawowe i wydłużone wsparcie finansowe w powyżej wskazanej części Regulaminu.

Czy mogę odwołać się od negatywnej decyzji o przyznanie wsparcia WOES?

Tak i to w jaki sposób i co jest podstawą do takiego odwołania znajduje się w Regulaminie na stronie 31. Wśród najważniejszych informacji ta, że odwołać od decyzji można się w terminie 5 dni od otrzymania decyzji oraz, że odwołując się należy wskazać konkretne elementy z jakimi się nie zgadza.

 

Powodzenia! 

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content