Przedsiębiorstwa Społeczne a transformacja energetyczna Wielkopolski Wschodniej. Warsztaty.

19 września 2023 roku w Koninie odbyło się ważne wydarzenie dla mieszkańców i organizacji, instytucji Wielkopolski związanych z przemysłem wydobywczym. WOES wraz z organizacją Pacjent Europa zaprosił do udziału w warsztatach przedstawicieli samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i  pracowników i przedstawicieli ZE PAK SA.

Celem spotkania było omówienie możliwości jakie oferuje partnerstwo środowisk zaangażowanych w proces zmian na obszarze WW (Wielkopolski Wschodniej) w związku z transformacją energetyczną.

Warsztaty: Rola Przedsiębiorstw Społecznych w tworzeniu miejsc pracy dla pracowników ZE PAK i rozwoju Wielkopolski Wschodniej to pierwsze tego typu działanie w Koninie. Ekonomia Społeczna jest jednym z rozwiązań na wyzwania sprawiedliwej transformacji, uwzględniająca szczególnie potrzeby pracowników, górników.

Podczas wydarzenia szukaliśmy obszarów do współpracy pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami, w tym spółdzielniami socjalnymi, które będą zatrudniać byłych pracowników przemysłu wydobywczego z obszaru Wielkopolski Wschodniej – górników z Konina i okolicznych miast, gmin.

Wspólnie odpowiadaliśmy na pytanie: w jaki sposób podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na budowaniu dobrobytu społeczności może stanowić realną propozycję na wyzwania gospodarcze i społeczne związane z odchodzeniem od węgla?

Prelegentami wydarzenia byli m.in. Neil McInroy, międzynarodowy ekspert w dziedzinie budowania dobrobytu społeczności i Robert Pollock przedstawiciel unijnej inicjatywy „Regiony górnicze w okresie transformacji”. Warsztaty prowadzili: Przemysław Piechocki (Prezes SNRSS, WOES) oraz Mateusz Piotrowski (Pacjent Europa).

Warsztaty zorganizowane przez WOES (Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej) i Stowarzyszenie Pacjent Europa (Europe, a Patient). https://www.europeapatient.com/ Wydarzenie realizowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

Zapraszamy również do zobaczenia relacji wideo oraz wywiadów z organizatorami i uczestnikami wydarzenia 

https://wielkopolska.tv/co-dalej-z-pracownikami-ze-paku/?fbclid=IwAR3oT2YGyIF6SxrinqVQiRD56WiHyfWKBT-40q8OnfFl3M3ED3ZCi8-00jA

Skontaktuj
się z Nami:
  • Konin
    ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
  • Poznań
    ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content