Ośrodek

Od 2010 roku nieprzerwanie prowadzimy  Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej. Jest to Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. 

 

Czym jest Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES)?

 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to instytucje zajmujące się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWESy zobowiązane są świadczyć usługi doradcze w sferach prawnych, księgowych czy marketingowych, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać rozwój partnerstw lokalnych. Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny.  

 

Dla kogo?

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej działa na terenie Wielkopolski. Jego działalność dedykowana jest wszystkim mieszkańcom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców subregionu konińskiego. Do subregionu konińskiego należą: miasta Konin i Gniezno oraz powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński oraz wrzesiński. 

 

Działania Ośrodka dedykowane są w szczególności:  

 • podmiotom ekonomii społecznej i ich kadrze zarządzającej oraz pracownikom
 • osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
 • osobom planującym założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy
  w podmiocie ekonomii społecznej;
 • osobom prawnym planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej. 

 

 

Oferta Ośrodka 

W ramach działalności Ośrodka przygotowaliśmy szeroki wachlarz wsparcia. Są to między innymi: 

 • wsparcie badawcze,
 • inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  i podmiotach ekonomii społecznej,
 • wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

 Korzystanie z oferty Ośrodka jest nieodpłatne. Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Poznaniu i Koninie. 

 

Skargi i wnioski

Wszelkie uwagi do pracy OWES oraz jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej można zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacje szczegółowe na stronie MRPiPS.

Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. 3 Maja 26 | 62-500 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Samorząd Wojewodztwa Wielkopolskiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny