Konkurs dla organizacji pozarządowych „Możemy więcej”

PFRON ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków w konkursie trwa do 5 grudnia 2023 roku.
 
 
Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:
 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
 
 

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o zlecenie realizacji zadań należy złożyć w systemie iPFRON+ : ipfronplus.pfron.org.pl.
 
Każda organizacja może złożyć trzy wnioski, ale nie więcej niż dwa wnioski w jednym kierunku pomocy.
 
Więcej informacji o konkursie: tutaj 

 

Kto może brać udział:

Podmiotami uprawnionymi są: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Jeżeli organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 000,00 złotych na jeden projekt.

 

Uwaga: aby złożyć wniosek w konkursie należy posiadać zarejestrowane konto w systemie iPFRON+.
Jak zarejestrować konto: tutaj 
Skontaktuj
się z Nami:
 • Konin
  ul. Wrzosowa 7 | 62-510 Konin | tel.: 63 245 58 29 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
 • Poznań
  ul. Górecka 115 | 61-475 Poznań | tel.: 61 887-11-66 | e-mail: biuro@spoldzielnie.org
Skip to content